Middelpunt

Deze borden staan in Nil-Saint-Vincent, een dorpje in Waals-Brabant. Ze wijzen de weg naar een merkwaardig monument – dat ook voor fietsers bereikbaar is. Midden tussen de velden staat een driehoekvormige constructie. Drie zuiltjes geven tekst en uitleg, in Nederlands, Frans en Duits. Dit is het geografisch centrum van België.

Zijn Vlamingen en Walen het over veel zaken niet eens, over het Middelpunt van België lijkt toch consensus te bestaan. Ter vergelijking: Nederland telt zeker vijf middelpunten, allemaal op een andere manier berekend. In België bestaat één ander middelpunt, in Itter. Dat is officieel ontmanteld nadat de Oostkantons aan het Belgische grondgebied waren toegevoegd, maar niemand heeft de mooiste genomen het gedenkteken weg te halen.

Flip Van Doorn

is aan het typen...