Vorderingen

Na een voorjaar met heel veel fietskilometers, heb ik de natte julimaand grotendeels achter het toetsenbord doorgebracht. Op het raam naast mijn bureau staat het werkschema waarin ik de vorderingen van ‘De Ronde van België’ bijhoud. De etappes 4 en 5 zijn klaar, etappe 6 staat er voor meer dan de helft op – we liggen op schema.

Lees- en schrijfwerk

Na het veldwerk wacht de schone taak uit alle opgedane ervaringen een samenhangend verhaal te destilleren. Inmiddels staat de proloog er helemaal op en ben ik bezig aan het volgende hoofdstuk: de Waalse Pijl.

Mijn poging België en de Belgen te doorgronden is veel meer dan een fietsreis door het land, er komt ook heel wat leeswerk aan te pas. De stapel geraadpleegde literatuur neemt steeds nadrukkelijker bezit van mijn werkkamer.