8 – Een volk dat leeft

Hoofdstuk 8 – Tradities

 

“Het beeld van Nederland dat wij uitdragen is een fleurige uitvergroting van een allegaartje aan lokale en regionale uiterlijkheden. Een zorgvuldig uitgebalanceerd kleurenpalet, een handig nummertje selectief winkelen in zaken die er fraai uitzien, maar waarvan de onderlinge samenhang gering is. Typisch Nederlands is in de eerste plaats de manier waarop we ze slim en voor goed geld verhandelen.”

 

Schokland

Werelderfgoed Schokland. Nadat de dijken eromheen waren gesloten en het water was weggeponpt, lag het als een vis op het droge. Links het museumdorp, rechts de drooggevallen haven van het voormalige dorpje Emmeloord.

 

 

 

 

 

 

 

 

Land van Ooit

Ooit lag hier het land van Ooit. Een sprookjespark waar Ooiters woonden en Anderlanders te gast waren. Na het faillissement waren er alleen nog Anderlanders over.

 

 

 

 

Polderenburg

Aan de Polderweg – even ten noorden van Schiedam – op de plek waar de Poldervaart en de Polderwetering samenkomen, ligt de bescheiden polder genaamd Polderenburg. Voor zover we kunnen nagaan is dit waarschijnlijk de eerste plek in Nederland waarvoor de aanduiding ‘polre’ werd gebruikt, in de 12e eeuw. Het lijkt of niet alleen de naam, maar ook het hele concept van de polder hiervandaan over Nederland is verspreid.

 

De Afsluitdijk

Een volk dat leeft….