5 – Het goede doen en blij zijn

Hoofdstuk 5 – Religie

Buste van Spinoza in de tuin van het Spinozahuis.

“Eén Nederlander is een geloof, twee Nederlanders een kerk, drie Nederlanders een kerksplitsing. Zoals de machtige stroom van de Rijn vrijwel direct na het passeren van de Nederlandse grens uitwaaiert in een doolhof van aftakkingen, zo ontstonden na de Reformatie in de Rijndelta tientallen, honderden stromingen en richtingen van het christendom. Daar ging het een en ander aan vooraf.”

 

 

 

 

Zweeloo

Het kerkje van Zweeloo, met voor de deur de steen die waarschijnlijk deel uitmaakte van het hunebed dat eerder op dezelfde plek stond. Het is dezelfde steen die later gebruikt zou zijn bij Germaanse offerrituelen.

 

 

 

 

Egmond

Het Monnikenpad (8,5 km) ligt tussen Heiloo en Egmond-Binnen en voert onder andere langs de Abdij van Egmond en de Sint-Adelbertusakker. Op de foto zijn de fundamenten van de kapel te zien, met de Sint-Adelbertusput. Het bronwater zou zijn gaan stromen nadat de resten van missionaris in het jaar 922 waren  opgegraven om te worden bijgezet in de nieuw gestichte abdij, duizend passen landinwaarts gelegen.