4 – Onzen rang onder de Natiën van Europa

Hoofdstuk 4 – Geschiedenis

“In de loop der eeuwen deed Nederland precies hetzelfde als andere landen: de nationale eenheid werd geschraagd met een zorgvuldig opgebouwde gezamenlijke geschiedenis waarin helden een hoofdrol spelen en krachtige symbolen een plaats kregen.”

 

 

 

Rijksmuseum

De Nachtwachtzaal zonder Nachtwacht.

Het Rijksmuseum is de tempel van de Nederlandse kunst, de Nachtwachtzaal het hoofdaltaar. Tegen het einde van de verbouwing, vlak voor de schilderijen op hun plek zouden worden gehangen, bleek uit alles dat aan deze wand niet anders dan een meesterwerk kon komen te hangen. Architectuur, lichtinval, decoraties: het hele museumgebouw is ondergeschikt gemaakt aan de grote climax. De Nachtwacht.

 

 

In de voorhal van het Rijksmuseum krijgen bezoekers taferelen voorgeschoteld uit de Vaderlandsche Geschiedenis. Onder andere is te zien hoe Claudius Civilis, aanvoerder van de dappere stam der Bataven, de opstand tegen de Romeinen predikt.

 

 

 

 

 

 

 

Geschiedenis des Nederlandschen Volks

Mijn overgrootvader kreeg voor zijn twaalfde verjaardag de drie delen van de Geschiedenis des Nederlandschen Volks door W.J. Hofdijk. Aan het omslag van het eerste deel is te zien dat het dateert uit dezelfde periode als het monument dat de Slag bij Heiligerlee herdenkt. De tijd waarin dapper werd gebouwd aan de mythe van God, Nederland en Oranje en waarin de Nederlandsche Leeuw op een voetstuk werd geplaatst.

 

 

Batavia Stad

Bij de ingang van de Bataviawerf aan de rand van Batavia Stad staat het Rechte Wulf. Dit enorme stuk houtsnijwerk zou de spiegel van de nooit voltooide replica van De Zeven Provinciën hebben moeten sieren.